Berel SassenRivkah Platret

David SassenSheila

Morris Sassen

Morris Sassen


Click here to see the whole family
Author: Alan, please send me by email.